kishwayinternational@gmail.com   026-32201404

 

مهارت شنیداری چیست و چه اهمیتی دارد؟

 

مهارت شنیداری به شما کمک می‌کند تا قصد و معنای مکالمات، سخنرانی‌ها و هرآنچه را که می‌شنوید، دریابید. این مهارت در افزایش سطح زبان شما تاثیر شگرفی دارد، زیرا به طور مستقیم به توانایی درک مطلب مربوط شده و بر دیگر مهارت‌ها نیز اثر می‌گذارد. همچون مهارت خواندن، مهارت شنیداری نیز اغلب در مراحل اولیه یادگیری زبان شکل می‌گیرد و تسلط در آن به تقویت مهارت نوشتاری و گفتاری می‌انجامد. شما از طریق این مهارت با نحوه بیان کلمات، تلفظ صحیح آن‌ها، تاکیدهای عبارات و به طور کلی نحوه رساندن معنا در زبان مقصد آشنا می‌شوید و به نوعی آن زبان به بخشی از جهان ذهنی شما تبدیل می‌شود.

صوت های FDK