مدیرعامل نادر دلیل هوش           32201404-026 -  32214316-026

ارتباط مستقیم با مدیرعامل


گروه اخبار


تاریخ آزمون فاینال جوانان و بزرگسالان ترم بهار 4021

تاریخ آزمون فاینال جوانان و بزرگسالان ترم بهار 4021 1402/03/22

تاریخ آزمون فاینال جوانان و بزرگسالان ترم بهار 4021
ادامه مطلب


تاریخ آزمون فاینال دوره خردسالان و نوجوانان ترم بهار 4021

تاریخ آزمون فاینال دوره خردسالان و نوجوانان ترم بهار 4021 1402/03/22

تاریخ آزمون فاینال دوره خردسالان و نوجوانان ترم بهار 4021
ادامه مطلب


زمانبندی آزمون میانترم ترم بهار خردسالان و نوجوانانFDK

زمانبندی آزمون میانترم ترم بهار خردسالان و نوجوانانFDK 1401/02/24

زمانبندی آزمون میانترم ترم بهار خردسالان و نوجوانانFDK
ادامه مطلب


تاریخ آزمون میانترم ترم بهار 4021 بزرگسالان NDK

تاریخ آزمون میانترم ترم بهار 4021 بزرگسالان NDK 1401/02/24

تاریخ آزمون میانترم ترم بهار 4021 بزرگسالان NDK
ادامه مطلب


رفع مشکل آزمون آیلتس

رفع مشکل آزمون آیلتس 1401/02/24

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از رفع مشکل برگزاری آزمون آیلتس خبر داد
ادامه مطلب